Saturday, January 20, 2007

Έναν αιώνα πριν!
Η συζήτηση που ανοίξαμε με αφορμή τον 'τζερτζελέ' περί του στρατολογικού μπάχαλου δεν είναι και ό,τι πιό ευχάριστο μπορεί να μας απασχολήσει και, προσωπικά, πολύ θα ήθελα να αράξω στο μπλογκ του Rockerblogger‚ και να χαθώ στις μουσικές του διηγήσεις.
Ζητώ συγνώμη κι από τις κυρίες αν κάποιες ορολογίες, ή και το θέμα, είναι έξω από τα ενδιαφέροντά τους αλλά μια που ξεκίνησα κάτι οφείλω να το προχωρήσω.


Τα παρακάτω είναι αποκαλυπτικά για το 'υπόβαθρο' των εξοπλιστικών προγραμμάτων διαχρονικά.


Να πω ότι η συνεννόησή μας θα είναι καλύτερη αν εστιαστούμε στα δικά μας πράγματα και δεν 'επεκταθούμε' σε αναλύσεις φιλοσοφικού τύπου;

Οι φωτογραφίες είναι από ένα ανάτυπο της Ναυτικής Επιθεώρησης ΙΑΝ-ΦΕΒ 1990 μιας αναφοράς/μελέτης περί το 1907-08, κάποιου απόστρατου τότε Ναυάρχου. Κλήθηκε να την υποβάλλει από την τότε κυβέρνηση, πάνω στο εξοπλιστικό πρόγραμμα που πρότεινε ένας Γάλλος Υποναύαρχος ονόματι Φουρνιέ, για την 'ανόρθωση' του εγκαταλελειμένου Πολεμικού Ναυτικού.
Για τους νεότερους, υπενθυμίζω ότι η Ελλάδα μόλις είχε βγεί από τον εξευτελισμό της στον πόλεμο του 1897 (μια αιτία της ξεφτίλας -τεχνοκρατικά μιλώντας- ήταν ότι ΔΕΝ είχε Ναυτικό!) και 'προσπαθούσε' με εράνους και δανεικά (κάτι σαν τα σημερινά Αμερικανοδάνεια FMS...) να αποκτήσει Ναυτική Δύναμη.
Εν μέσω των γνωστών φιλονικιών και τον διαχωρισμό των πάντων σε ημέτερους και μη ημέτερους(διαχρονικό προτέρημα της ...φυλής) και για άλλους 'γκρίζους' λόγους, η τότε κυβέρνηση ζήτησε από τους Γάλλους, που είχαν το επάνω χέρι στην περιοχή, να αποσπαστεί ένας έμπειρος αξιωματικός του Ναυτικού ως Σύμβουλος της Ελληνικής Κυβέρνησης για να μελετήσει και προτείνει ένα εξοπλιστικό πρόγραμμα για την ανασυγκρότηση του Στόλου.
Γάλλο ζητήσανε; Γάλλος ήρθε. Και τι πρότεινε ο Γάλλος στην Ελλάδα να αγοράσει από πλοία της εποχής; Υπενθυμίζω, μιλάμε για το 1907-08.
Πρότεινε, λοιπόν:
1. Την αγορά 12 (Δώδεκα) Υποβρυχίων (!!!) (κόστιζαν όσο τρία μεγάλα θωρηκτά)
2. Τριών ανιχνευτικών
3. Ενός αντιτορπιλλικού
4. Την αντικατάσταση των λεβήτων τριών παλιών θωρηκτών.

Βεβαίως, οι κυβερνώντες, όπως και όλος ο κόσμος της εποχής, πρωτοάκουγαν για ...'υποβρύχια' και οι ίδιοι οι Γάλλοι είχαν ναυπηγήσει δύο που ήταν σε πειραματικό στάδιο. Για να καταλάβει κανείς τις τότε δυνατότητες των υποβρυχίων, αυτά για να ρίξουν την τορπίλη (από κάποιες δεκάδες μέτρων) έπρεπε να ΑΝΑΔΥΘΟΥΝ στην επιφάνεια της θάλασσας.(!!!)
Αλλά τα καλά θωρηκτά που ήταν τα πλοία για την κυριαρχία στη θάλασσα εκείνα τα χρόνια, τα έφτιαχναν Άγγλοι, Γερμανοί και Ιταλοί. Οι Γάλλοι είπαν να μπουν στην 'αγορά' με κάτι καινούργιο, υποβρύχια ξεκίνησαν να φτιάχνουν, υποβρύχια πρότειναν σε μας να αγοράσουμε. Με δανεικά 60.000.000 της εποχής. Από αυτούς!

Απορημένοι, λοιπόν, οι κυβερνώντες, είπαν 'δε ρωτάμε και κανέναν δικό μας να μας πεί τη γνώμη του γι αυτά που προτείνει ο Γάλλος;'

Έτσι ο ανώνυμος Ναύαρχος (δυστυχώς δεν αναφέρεται το όνομά του στα ημικατεστραμένα αρχεία), πήρε τη μελέτη Φουρνιέ και τη μελέτησε. Και ...φουρτούνιασε.

Δεν μπορώ να αντιγράψω όλη την αναφορά εδώ. Αλλά διαβάστε δύο μικρά μέρη της. Είναι ξεκάθαρο πια, γιατί ΣΗΜΕΡΑ, από την πολλή επανάληψη της Ιστορίας, έχουμε προ πολλού ξεπεράσει και το επίπεδο της 'φάρσας' στην οργάνωση και λειτουργία της πολιτείας μας.
Λοιπόν:

"...Το πρόβλημα επομένως της ανορθώσεως των ναυτικών μας πραγμάτων εις την βάσιν του και κατ' εξοχήν δεν είνε ζήτημα χρηματικόν, αλλά ζήτημα καλής οργανώσεως των υπηρεσιών και προ πάντων τοποθετήσεως επι κεφαλής των υπηρεσιών προσώπων δυναμένων να εργασθώσι. Είνε δηλαδή ζήτημα καθαρμού του προσωπικού, δια της προσκλήσεως των ικανοτέρων αξιωματικών μας να διοικήσουν, να κανονίσουν, να εκπαιδεύσουν και να οργανώσουν..."
"...Τι υπολείπεται όμως όπως ταύτα τεθώσι εις εφαρμογήν και αρχίσει η προς ανόρθωσιν εργασία; ΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ. Υπουργός ικανός να θελήσει βαθέως την ναυτικήν παρασκευήν, ικανός να μελετήσει βαθέως την κατάστασιν, ικανός να αντιληφθή ότι εκάστη παρερχόμενη ημέρα υπό τοιαύτην κατάστασιν δεν συνεπάγεται δια το κράτος μόνον χρήματος άσκοπον δαπάνην, αλλ' ότι φθείρει, διαφθείρει, καταστρέφει το ηθικόν και την αξίαν του προσωπικού το οποίον ούτε αυτοσχεδιάζεται, ούτε καταρτίζεται εντός χρόνου βραχέως, οίος ο απαιτούμενος δια την ναυπήγησην η μετασκευήν ενός πλοίου ή και δια την συγκρότησιν ολοκλήρου Στόλου, αλλά καταρτίζεται δια της μεθοδικής εργασίας ολοκλήρων γενεών. Χρειάζεται το Ναυτικόν μας Υπουργόν δυνάμενον να εκλέξη συνεργάτας του τους αρίστους των αξιωματικών μας, ικανόν να εννοήση αυτούς και θέλοντα να συνεργασθή μετ' αυτών. Αλλά προ πάντων ικανόν να εκτελή τα αποφασισθέντα.
Δυστυχώς, προ εικοσαετίας (σ.σ:από το 1887 δηλαδή!) παραπλήσιος υπουργός δεν ανήλθε την κλίμακα του μεγάρου του κήπου του κλαυθμώνος (σ.σ: η έδρα του Υπουργείου Ναυτικών ήταν στην Πλατεία Κλαυθμώνος, εκεί που και σήμερα στεγάζονται υπηρεσίες του Ναυτικού). Και εάν εις ή δύο εκ των πολλών διατελεσάντων υπουργών έσχον την αγαθήν θέλησιν να εργασθώσιν δια το ναυτικόν, δεν είχον ούτε την δύναμιν, ούτε την ειδικήν μόρφωσιν ίνα εργασθώσιν όπως επέβαλλον τα πράγματα και η επιτακτική ανάγκη, ίσως δε και οι περιστάσεις δεν επέτρεψαν εις αυτούς όπως χρησιμοποιήσωσι την αγαθήν αυτών θέλησιν υπέρ του Ναυτικού. Οι λοιποί, εφ όσον δεν εφαντάσθησαν ότι με το χρίσμα του Υπουργού εδέχθησαν και τα φώτα, κατεγίνοντο εις τους διορισμούς φαροφυλάκων, λιμεναρχίσκων και ημερομίσθιων εργατών του ναυστάθμου και εις την υπογραφήν εγγράφων, ευσεβάστως υποβαλλομένων υπό της ρουτίνας και της συντηρητικής σαπίλας. Οι τα φώτα τέλος ομού με το υπουργικό σχήμα δεχόμενοι είνε οι αναδεικνυόμενοι υπό των στηλών των εφημερίδων αναστηλωταί της πειθαρχίας και οι ασυνειδήτως τολμώντες εγκληματικάς ίσως παραγγελίας πλοίων και μωροσόφους προμηθείας υλικού..." (σ.σ: η επισήμανση με έντονη γραφή, δική μου)('διορισμοί', 'γραφειοκρατία', 'συντηρητική σαπίλα', 'διαπλοκή με τον Τύπο', 'οικονομικά εγκλήματα' ε; Από το 1900...)

Ξεκίνησα τα περί θητείας δίνοντας τη δική μου άποψη περί του τι σημαίνει 'πολιτισμός' (το όποιο σύστημα διαμόρφωσης του ατόμου σε πολίτη), έδωσα ένα δείγμα της ηλιθιότητας του δικού μας πολιτισμού που προσπαθεί να πείσει τον πολίτη ότι είναι υποχρέωσή του να εκτίσει ποινή (!)(στρατολογικός νόμος-θητεία) και με το σημερινό θέλω να δείξω μια διαχρονική νοοτροπία (λαμογιάς) που εκ γενετής υπάρχει στο πολιτικό κατεστημένο με αποτέλεσμα η ευρύτερη κοινωνία και ιδίως οι νέοι -στην 'ασφάλειά' τους λόγω χρονικής απόστασης από πολεμικές εμπλοκές- δικαιολογημένα να θεωρούν ότι παραμυθιάζονται με απειλές και εχθρούς για να πέφτουν χοντρές οι μίζες από τους -άχρηστους;- εξοπλισμούς.

Αυτά τα αναφέρω ως προς τη νοοτροπία που δημιουργείται από την πρακτική του συστήματος.
Και από μία δυσκινησία, έως αναπηρία, (ή μήπως ΑΠΡΟΘΥΜΙΑ) του συστήματος να προσαρμόσει τα στρατολογικά δεδομένα στις σύγχρονες απαιτήσεις και στα σύγχρονα οπλικά συστήματα που, λαμογιές-ξελαμογιές, έχουν αποκτηθεί, πολύ συχνά με κόστος τις σταδιοδρομίες αυτών που δεν υποκύπτουν για να προσκτηθούν τα άχρηστα. (τι να πρωτο'κουβεντιάσει' κανείς...)

Γι αυτό προτείνω να αρχίσουμε τη συζήτηση, μετά τα διαδοχικά ποστς για πολιτισμό, θητεία και εξοπλισμούς πάνω στο ότι:
Η στρατολογική νοοτροπία στον 21ο αιώνα, είναι η ίδια με αυτή του 19ου! Εξακολουθεί να βασίζεται στην ανάγκη 'αριθμητικής' υπεροχής και δημιουργίας 'εφεδρειών' για να ρίπτονται μαζικά στον πόλεμο των χαρακωμάτων -του Α' Παγκόσμιου πολέμου- ή των μαζικών αποβάσεων -τύπου Ιβοζίμα και Νορμανδίας-, ή των 'γιούρια' και 'Αέραααα!- καταλήψεων των λόφων , που σήμερα ούτε ως σενάρια του Χόλιγουντ υφίστανται! Και, βεβαίως, να διευκολύνει τις αναγκαίες εξυπηρετήσεις/ρουσφέτια προς ...'ίδιον πολιτικό ώφελος' -συλλογή ψήφων-

Χρειαζόμαστε, λοιπόν, 'Ένοπλες Δυνάμεις'; Κι αν 'ναι', οι πολίτες πώς πρέπει να εμπλέκονται σ' αυτές;
Να ξαναπώ ότι η συνεννόησή μας θα είναι καλύτερη αν εστιαστούμε στα δικά μας πράγματα και δεν 'επεκταθούμε' σε αναλύσεις φιλοσοφικού τύπου;

Σημ: Το αισιόδοξο είναι ότι με 'αντιδράσεις' όπως αυτή που διαβάσατε, 'ξεχάστηκαν' τα ...υποβρύχια του 1908 και αγοράστηκε το πολύ χρήσιμο -από άποψη ναυτικής ισχύος- θωρακισμένο καταδρομικό ΑΒΕΡΩΦ και μερικά άλλα πλοία που αποδείχτηκαν πολύτιμα πολύ γρήγορα στις Ναυμαχίες της Έλλης και της Λήμνου το '12. Δεν είναι ΟΛΑ μαύρα, δηλαδή.

22 Comments:

At Sun Jan 21, 06:28:00 PM, Anonymous Anonymous said...

Καπετάνιε, δεν είσαι τόσο μεγάλος αλλά θα θυμάσαι και την αποφασιστική συμβολή του σερ Μπάζιλ Ζαχάροφ, γεννηθέντος εν Κωνσταντινουπόλει, ανδρωθέντος εν Ευρώπη, στην οποία ανεδείχθη και ο μεγαλύτερος οπλέμπορας. Πήγαινε, λοιπόν, ο καλός αυτός κύριος στους τούρκους (τότε Οθωμανούς) και τους έλεγε «Οι έλληνες ψωνίζουν υποβρύχια, να πάρετε κι εσείς!». Τους πούλαγε κάνα-δυό απ' αυτά που περιγράφεις κι ερχόταν μετά από 'δώ «Οι τούρκοι πήραν υποβρύχια! Εσείς δεν έχετε; Να σας πουλήσω εγώ!» Και τσούκου-τσούκου έκανε δουλειές, πουλώντας πράματα που κανείς δεν ήξερε αν δουλεύουν. Τα πρώτα υποβρύχια που αγοράστηκαν (μάλλον λίγο αργότερα μετά το περιστατικό που αναφέρεις), αγοράστηκαν από Ελλάδα και Τουρκία ταυτόχρονα και από τον ίδιο μεσάζοντα, τον Ζαχάροφ.
Ηγουν, πολύ συχνά μια χώρα αγοράζει πολεμικό υλικό με βάση όχι τις ανάγκες της αλλά τις σχέσεις της.
Οπως τώρα, που αγοράσανε polar starter για τα τζιπάκια Χάμερ, λες και θα εκστρατεύσουν ποτέ τα ελληνικά στρατά στη Γροιλανδία! Τα polar starter αυτά στοιχίζουν όσο ένα πλήρες κέντρο υγείας το καθένα!


Ο σκύλος της Βάλια Κάλντα

 
At Sun Jan 21, 06:42:00 PM, Blogger Ημίαιμος-Imiaimos said...

Γουβ ...ορεινέ σύντροφε.
Ακριβώς έτσι. Το ίδιο, και σε πολλαπλάσια ένταση, εξακολουθεί να γίνεται και στην εποχή μας.

 
At Sun Jan 21, 09:24:00 PM, Blogger rockerblogger said...

Κι αναρωτιόμουν ποιος με διαφήμισε κι έχουν εκτοξευτεί οι επισκέψεις στο μπλογκ μου!!!

Δεν αστειεύομαι καθόλου. Ο μετρητής μου δείχνει σήμερα ρεκόρ επισκέψεων από τη μέρα που άνοιξα το μαγαζί! Αν και είναι Κυριακή, κι η κυκλοφορία στους δρόμους της μπλογκόσφαιρας είναι συνήθως μειωμένη!

Μάλλον έστειλες σε μένα όλο τον γυναικείο πληθυσμό που αδιαφορεί για τα στρατιωτικά:)

Να το κάνεις πιο συχνά αυτό σύντροφε:)

Ευχαριστώ!

 
At Sun Jan 21, 09:54:00 PM, Anonymous Anonymous said...

Ξέχασα να προσθέσω μια ερωτησούλα: Μήπως εκείνη την περίοδο οι Γάλλοι φκιάχναν υποβρύχια;

Σκέφτομαι πως αν εκείνη την εποχή, προσκαλούσαν Ελβετό (λέμε τώρα) συμβουλάτορα, θα έλεγε να αγοράσει το ελληνικό κράτος κάνα εκατομμύριο ρολόγια κούκους, να τρομάξει τον οχτρό! Ή, αντιστοίχως, αν καλούσαν Βέλγο, θα προσπαθούσε να πουλήσει πατάτες και μπίρες για να βελτιώσει το συσσίτιο. Ό,τι έχει ο καθένας πουλάει. Το ερώτημα είναι, φυσικά, γιατί να το αγοράσομε εμείς...

Ο σκύλος της Βάλια Κάλντα

 
At Sun Jan 21, 09:57:00 PM, Blogger o kairos said...

καραβοσκυλε,θα σε απογοητευσω.Εχω καλυψει το θεμα στα προηγουμενα.Και ειμαι δεμενος ακριβως διπλα στον Αβερωφ!
Αλλα μου λυθηκε η απορια με τον rocker.Δεν ηξερα,οτι τον εβγαλες στον αερα και τον δημοσιευσα στην πιο περιοπτη θεση της σελιδας μου στην εφημεριδα.

 
At Sun Jan 21, 11:20:00 PM, Blogger dodos said...

Θλιβερά επίκαιρος ο προ εκατονταετίας ναύαρχος- τον φαντάζομαι να συντάσσει την πολύτιμη έκθεσή του με την ελπίδα να προλάβει να δει τις αλλαγές...

 
At Mon Jan 22, 12:17:00 AM, Blogger Ημίαιμος-Imiaimos said...

Βουνίσιε μαντρόσκυλε, αυτό λέω!
"Οι Γάλλοι είπαν να μπουν στην 'αγορά' με κάτι καινούργιο, υποβρύχια ξεκίνησαν να φτιάχνουν, υποβρύχια πρότειναν σε μας να αγοράσουμε. Με δανεικά 60.000.000 της εποχής. Από αυτούς!"
Ευτυχώς που δεν έφτιαχναν κούκους! :))))

Rockerblogger, όταν έρθει η ώρα, όμως, να πάνε οι κανακάρηδες γιοί στον Στρατό, σε ποιό μπλογκ θα ...γυρίσουν οι ευαίσθητες μαμάδες;
:)))))

ΚαπετανΓιώργη Καιρέ, θα έχω τρείς λόγους να επισκεφθώ το Φάληρο δηλαδή... Γιατί μέχρι τώρα πήγαινα που και που να χαιρετήσω τα δυό καλά πλοία που είναι δεμένα δίπλα σου. :)

dodos, ευτυχώς πρόλαβε να δεί την υπλοποίηση των δικών του προτάσεων. Αν δεν γινόταν αυτό, τώρα μάλλον θα σου απαντούσα από το ...εξωτερικό!
:)

 
At Mon Jan 22, 01:40:00 AM, Blogger Composition Doll said...

Όταν θα ξαναβάλετε φωτογραφίες με ναύτες, ειδοποιήστε με να ξαναμπώ!

:ppppppppp

 
At Mon Jan 22, 12:21:00 PM, Blogger allmylife said...

όσο υπάρχουν "ανώνυμοι ναύαρχοι",
Δεν είναι όλα μαύρα...
Καλή σας ημέρα.

 
At Mon Jan 22, 01:34:00 PM, Blogger Krotkaya said...

οι κυρίες σε συγχωρούν και την κάνουν για το μαγαζί του Ιχνηλάτη που είναι πιο καλό! :ΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡ

 
At Mon Jan 22, 05:57:00 PM, Blogger ka8y said...

Και αν δεν πέρνανε τον Αβέρωφ, σε πιο πλοίο θα πήγαινε ο προπάππους? Ποιανού το σπαθί θα έβλεπα μικρή (και τώρα) και θα τρόμαζα? Σε ποιο νησί θα ήμουν καθηγήτρια? (Είμαι Λήμνο-Μυτιλήνη) :)

 
At Mon Jan 22, 07:17:00 PM, Blogger Ημίαιμος-Imiaimos said...

Ka8y, στην Πελοπόν-νησο, μπορεί και στη Σαλαμίνα!!
:)

Υ.Γ. Είμαι από αυτούς που πιστεύουν ότι και τα πλοία έχουν ψυχή. Το ένοιωθα όταν είχα την τιμή να 'κυβερνήσω' μερικά. Και σου μιλούν.
Ε, λοιπόν δεν έχω βρεί τον καιρό να κουβεντιάσω με τον ΑΒΕΡΩΦ. Θα το κάνω μια μέρα... Ξέρεις είναι το πλοίο που τα έχει δει ΟΛΑ. Είναι ο καθρέφτης του νεοέλληνα με όλα τα καλά και όλα τα κακά του. Τυχερός ο προπάππους που τον περπάτησε... :)

 
At Mon Jan 22, 10:23:00 PM, Blogger ATHENA said...

O AVEROF EINAI POLY DYNATOS
TON ENIOSA NA MOY MILAEI HMIAIME POY EIMAI GYNAIKA KAI ASXETH ME TETOIA KAI OMOS ME EPIASE DEOS ME TO POY ANEVHKA, ENA PERIERGO SYNAIST8HMA, KSEKOLHMO DEN EIXA... TORA POY TO LES PREPEI NA HTNA H PSYCHE TOY KARAVIOY, TOTE EIXE PAEI O NOYS MOY STIS XILIADES PSYCHES POY EZHSAN KAI PROFANOS KAMPOSES APO AYTES PE8ANAN EKEI

YG.
NA 8YMHSO STO SKYLO THS VALIA KALDA OTO O ZACHAROV HTAN KOLLHTARI ME TON "EVERGETH" SYNGRO MAZI STHSAN THN KOMBINA STO LAVRIO...

 
At Mon Jan 22, 10:25:00 PM, Blogger Herinna said...

Ανατριχιάζω στη σκέψη του πόσες αποφάσεις αγορών κι όχι μόνο, έχουν παρθεί από υπουργούς ξένους προς το αντικειμενό τους χωρίς να έχει βρεθεί και κάποιος Ναύαρχος ανώνυμος ή επώνυμος κι όταν λέω ναύαρχος εννοώ την αντίστοιχη θέση στις αντίστοιχες υπηρεσίες, σώματα κλπ. Από την άλλη η διαπλοκή το αλισβερίσι η ανικανότητα των αρμοδίων είναι οι ασθένειες που διαχρονικά έχουν ταλανίσει αυτό τον τόπο και συνεχίζουν. Ανευθυνότης και άγνοια σε ότι αφορά αποφάσεις που άπτονται εθνικών ζητημάτων, είναι εγκληματικά πράγματα. Έτσι τα σκέπτομαι εγώ με το γυναικείο μου μυαλό.

 
At Mon Jan 22, 10:26:00 PM, Blogger Σχολιαστής said...

Ολα τριγύρω αλλάζουνε κι όλο τα ίδια μένουν. Απ' όταν πήραμε το πρώτο δάνειο απ' τους Αγγλους κατά την επανάσταση του 1821 (με το οποίο χρηματοδοτήθηκε και ο εμφύλιος) όλα λειτουργούν στο ίδιο μοτίβο. Αρπαξε να φας και κλέψε νάχεις. Ο στρατός είναι προνομιακός χώρος για ρεμούλα, γιατί τα λεφτά είναι πολλά. Τίποτα δεν πρόκειται ν' αλλάξει. Ο νεοέλληνας το έχει συνηθήσει και το έχει αποδεχτεί.

Εμείς το μόνο που κάνουμε είναι να λέμε "κρίμα ρε γαμώτο", "αυτός ο κόσμος δε θ' αλλάξει ποτέ". Οι εξαιρέσεις (όπως ο ανώνυμος Ναύαρχος του 1900), χαλάνε λίγο την πιάτσα, αλλά σε χρόνο μηδέν οι φελοί ξαναφέρνουν τα πράγματα στα ίσια τους.

Τα προηγούμενα δεν είναι απαισιόδοξα, απλώς έτσι είναι. Εξάλλου η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει.

Βρήκα πολύ ενδιαφέρουσα την ιστορία με το Ναύαρχο και την τεχνολογία της εποχής.

 
At Tue Jan 23, 12:02:00 AM, Blogger Ημίαιμος-Imiaimos said...

Athena, ο ΑΒΕΡΩΦ είναι γεμάτος από το είδος της ιστορίας που ΔΕΝ μαθαίνουμε στα σχολεία...

Herinna, Ελένη, δυστυχώς, οι εξοπλισμοί και τα δημόσια έργα είναι οι 'παχιές αγελάδες' για το μαύρο χρήμα των κομματικών μηχανισμών. Από καταβολής κόσμου!

Σχολιαστή, αυτή είναι η διαχρονική πραγματικότητα. Μέσα στην οποία, όμως, υπάρχουν και αυτοί που βάζουν τα απαραίτητα πετραδάκια. Μόνο που κάποια πράγματα δεν είναι δυνατό να λεχθούν με λεπτομέρειες. Όπως π.χ. και στο σχετικά πρόσφατο παρελθόν, η πλειοψηφία των ναυάρχων απέτρεψε παρόμοια με του 1900 λαμογιά! Τονίζω το 'πλειοψηφία' γιατί σε προηγούμενο ποστ μιλούσαμε για ποσοστά.
Ξεφεύγουμε, όμως, από το κύριο θέμα μας.
Χρειαζόμαστε Στρατό; Είναι απαραίτητος ως θεσμός;

 
At Tue Jan 23, 08:37:00 AM, Blogger tyharpastos said...

Στο βαθμό που το τι χρειαζόμαστε δεν καθορίζεται από τη θέληση μας, τη βόλη μας και το χαβαλέ μας, αλλά επιβάλλεται από το κόσμο στον οποίο θέλουμε να υπάρχουμε, ως ομάδα (έθνος, κράτος, ομάδα συμφερόντων, ομάδα πολιτιστικών αντιλήψεων ή δεν ξέρω τι άλλο) με μια συγκεκριμένη αντίληψη για την ταυτότητά μας, χρειάζομαστε στρατό, αφού είναι ακόμη απαραίτητο, και δεν ξέρω αν θα πάψει ποτέ να είναι, να μπορούμε να δηλώνουμε πανηγυρικά τη θέλησή μας αυτή και να την προστατεύουμε αποτελεσματικά. Καλημέρα.

 
At Tue Jan 23, 11:55:00 AM, Blogger diastimata said...

Ημίαιμε κάνε κάτι! Θα μείνεις μόνον με το ανδρικό κοινό (και θα παρεξηγηθείς)!
Τώρα για το ποστ: Στα σοβαρά θέλεις σχόλιο γι αυτό; Πώς να σχολιάσουμε την ύπαρξή μας ολόκληρη; ΠΡώτα πρώτα την επίκληση άλλων -μεγάλων- δυνάμεων, για να κάνουμε κάτι. Ο Καλατράβα είναι ο τελευταίος στη σειρά. Ήρθε από την Ισπανία για να βάλει δυο σιδερένια τόξα πάνω από ένα γήπεδο. Δε λέω, πανέμορφο το ΟΑΚΑ, αλλά... Κι επειδή είσαι και κάποιας (χι χι χι) ηλικίας, να σου θυμίσω ότι όταν χτιζόταν (επί Κωνσταντίνου Καραμανλή) το Παλέ Ντε Σπορ, χρειάστηκε να ΄ρθουν Γάλλοι τεχνικοί για να στηρίξουν το θόλο (που είχε γίνει γιοφύρι της Άρτας από το χτίσε χτίσε και το πέσε πέσε.
Για τη λαμογιά, τι να πούμε; Τι να πούμε τι, για τη ράτσα που φυλάκισε τον Κολοκοτρώνη; Ακόμη κι ο Οδυσσέας με λαμογιά κατέλαβε ολόκληρη Τροία. Ακόμη κι οι Πέρσες, ένα Λαμόγιο βρήκανε και πέρασαν από τις Θερμοπύλες. Για τα σύγχρονα Λαμόγια (με κεφαλαίο το Λ) μη μιλήσω, γιατί υπάρχουν και τα δικαστήρια.

ΥΓ. Δεν είναι όλα μαύρα. Είναι όλα γκρι. Κι αυτό, αυτό το μπέρδεμα, δηλαδή, του άσπρου με το μαύρο, μας εμποδίζει, τελικά, να ξεχωρίσουμε το άσπρο και το μαύρο.

 
At Tue Jan 23, 02:37:00 PM, Blogger Ο σκύλος της Βάλια Κάλντα said...

Ναι, βέβαια, athena, ο Σερ Μπ. Ζ. ήταν φίλος και με το Βενιζέλο, στον οποίο και πούλησε μερικά συστήματα, προτού ξεκινήει η εκστρατεία του 1919 με στόχο το διπλασιασμό των εδαφών της Ελλάδας και αποτέλεσμα τον διπλασιασμό του πληθυσμού της.

 
At Tue Jan 23, 04:40:00 PM, Blogger Composition Doll said...

Τι θα γίνει με εκείνες τις φωτογραφίες των ναυτοπαίδων???

:pppppppppp

 
At Tue Jan 23, 06:05:00 PM, Blogger Ημίαιμος-Imiaimos said...

Τυχάρπαστος, επί της ουσίας λες
"επιβάλλεται από το κόσμο στον οποίο θέλουμε να υπάρχουμε". Καλημέρα κι ευχαριστώ, είσαι ο μόνος που απάντησες επί του ερωτήματος.

diastimata, συμφωνώ ρε γαμώ το, αλλά το ερώτημα είναι
"Χρειαζόμαστε Στρατό; Είναι απαραίτητος ως θεσμός;"

Ρε μαντρόσκυλε της Πίνδου, μας πήγες στην μικρασιατική καταστροφή ΚΙΟΛΑΣ; Καταστραφήκαμε...

Λοιπόν ΚΟΥΚΛ¨ΑΡΑ μας, έχεις δίκιο. Πάω ν' ανεβάσω Ναυτοπαίδαρους!!!

 
At Wed Jan 24, 05:28:00 PM, Blogger Yannis H said...

Ένα-ένα βρε είπαμε - δεν είναι εύκολο!

 

Post a Comment

<< Home